Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

2004 – 2009 Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Mgr.)

2006 – 2009 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, odbor Verejná správa – Európske rozvojové programy (Bc.)

2009 – 2010 Univerzita Komenského, Právnická fakulta (JUDr.)

2009 – 2011 Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie (Ing.)

Prax

2009 – 2010 Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy

2010 – 2013 JUDr. Peter Mihalda, advokát – advokátsky koncipient

2014 – 2020 Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o. – advokát a spoločník

2020 – Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o. – advokát a spoločník

Jazyky

Nemecký, Anglický

Kontakt

e-mail: office@advokatimvk.sk

tel.: + 421 904 352 780