Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

2005 – 2008 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta (Bc.)

2008 – 2010 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta (Mgr.)

2010 – 2011 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta (JUDr.)

2011 – 2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta (Ing.)

Prax

2010 – 2014 JUDr. Peter Mihalda, advokát – advokátsky koncipient

2015 – 2020 Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o. – advokát a spoločník

2020 – Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o. – advokát a spoločník

Jazyky

Anglický, Nemecký

Kontakt

e-mail: office@advokatimvk.sk

tel.: + 421 907 132 289