Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

2012 – 2015 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (Bc.)

2015 – 2017 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (Mgr.)

2022 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (JUDr.)

Prax

2015 JUDr. Andrea Šupáková, advokátka – právna asistentka

2015 Centrum právnej pomoci v Nitre – stáž

2017 – 2018 Exekútorský úrad JUDr. Július Rosina

2018 – 2020 Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o. – advokátsky koncipient

2020- Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o. – advokátsky koncipient

Jazyky

Anglický