Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

2016 – 2019 Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Bc.)

2019 – 2021 Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Mgr.)

Prax

2020 Stáž na Najvyššom súde Slovenskej republiky (správne kolégium)

2021 – Právnická fakulta Univerzity Komenského – doktorand na Katedre správneho a environmentálneho práva

2022 – Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o. – advokátsky koncipient

Jazyky

Anglicky, nemecky